روزگار...  

از باغ می برند چراغانی ات کنندتا کاج جشن های زمستانی ات کنند

پوشانده اند صبح تو را ” ابرهای تار“
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

این بار می برند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مکن به شب جشن می روی 

شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند یک نقطه بیش بین رحيم و رجیم نیست

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند 

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند
فاضل نظری
+ اگر سعدی در زورگار خود سروده که

ادامه مطلب  

روزگار...  

از باغ می برند چراغانی ات کنندتا کاج جشن های زمستانی ات کنند

پوشانده اند صبح تو را ” ابرهای تار“
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

این بار می برند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مکن به شب جشن می روی 

شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند یک نقطه بیش بین رحيم و رجیم نیست

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند 

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند
فاضل نظری
+ اگر سعدی در زورگار خود سروده که

ادامه مطلب  

روزگار...  

از باغ می برند چراغانی ات کنندتا کاج جشن های زمستانی ات کنند

پوشانده اند صبح تو را ” ابرهای تار“
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

این بار می برند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مکن به شب جشن می روی 

شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند یک نقطه بیش بین رحيم و رجیم نیست

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند 

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند
فاضل نظری
+ اگر سعدی در زورگار خود سروده که

ادامه مطلب  

روزگار...  

از باغ می برند چراغانی ات کنندتا کاج جشن های زمستانی ات کنند

پوشانده اند صبح تو را ” ابرهای تار“
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

این بار می برند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مکن به شب جشن می روی 

شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند یک نقطه بیش بین رحيم و رجیم نیست

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند 

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند
فاضل نظری
+ اگر سعدی در زورگار خود سروده که

ادامه مطلب  

روزگار...  

از باغ می برند چراغانی ات کنندتا کاج جشن های زمستانی ات کنند

پوشانده اند صبح تو را ” ابرهای تار“
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

این بار می برند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مکن به شب جشن می روی 

شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند یک نقطه بیش بین رحيم و رجیم نیست

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند 

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند
فاضل نظری
+ اگر سعدی در زورگار خود سروده که

ادامه مطلب  

روزگار...  

از باغ می برند چراغانی ات کنندتا کاج جشن های زمستانی ات کنند

پوشانده اند صبح تو را ” ابرهای تار“
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

این بار می برند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مکن به شب جشن می روی 

شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند یک نقطه بیش بین رحيم و رجیم نیست

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند 

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند
فاضل نظری
+ اگر سعدی در زورگار خود سروده که

ادامه مطلب  

روزگار...  

از باغ می برند چراغانی ات کنندتا کاج جشن های زمستانی ات کنند

پوشانده اند صبح تو را ” ابرهای تار“
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

این بار می برند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مکن به شب جشن می روی 

شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند یک نقطه بیش بین رحيم و رجیم نیست

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند 

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند
فاضل نظری
+ اگر سعدی در زورگار خود سروده که

ادامه مطلب  

خواب  

امشب كه تو را خوابِ تو را خواب دیدم خواب دیدم عشق تو را،مرغك بیتاب دیدمچون عشق مرا،سر درِ میخانه كشید من مست بودم خواب تو را خواب دیدماین منِ بیچاره كجا،ان دل دیوانه كجا دیوانه و مستانه بودم،دست تورا خواب دیدم گر راز رحيم را تو بپرسي من خواب بودم آواره گنه كردم چون خواب بودم خواب دیدمكاش میشد تقدیر مرا از دل این خواب نوشتمن كه پروانه بودم عشق او را خواب دیدم
 

ادامه مطلب  

 

امروز صب بعد رفتن آقا خوابم برد
تو خواب یكى باهام حرف مى زد و حین حرف تصوير كل زندگى اش از جلو چشام رد مى شد مث یه فیلم 
بیدار ك شدم یك تماس بى پاسخ داشتم ازش 
ماجرا رو ب هیچ وجه به جز خودم و روح آگاهم به چیزى ربط ندادم 
دیگه با احساس خودم محبت آدمارو اندازه نمى كنم كه بعدش مث نمنه پالچیق بمونم
دیگه اندازه اهمیت خودم برا بقیه دستم اومده
دردناكه ولى واقعیت داره 
هیچ اهمیتى نداره كه چى به سرم میاد وقتى...
بخیال...

ادامه مطلب  

پاور پوینت آزمون اندریافت موضوع ( TAT )  

عنوان : آزمون اندریافت موضوع ( TAT )
قالب بندی : PPT
محتوا : آزمون TAT تفسير پاسخ ها نگاهی گذرا به انواع آزمون های اندریافت مزایای TAT معایب TAT تصوير کارت 1 تصوير کارت 2 تصوير کارت 3BM تصوير کارت 3GF تصوير کارت 4 تصوير کارت 5 تصوير کارت 6BM تصوير کارت 6GF تصوير کارت 7BM تصوير کارت 7GF تصوير کارت 8BM تصوير کرات 8GF تصوير کارت 9BM تصوير کارت 9GF تصوير کارت 10 تصوير کارت 11 تصوير کارت 12M تصوير کارت 12F تصوير کارت 12BG تصوير کارت 13MF تصوير کارت 13B تصوير کارت 13G تصوير کارت 14 تصوير کار

ادامه مطلب  

انتظار تلخ  

=======================================نغمه عشق تو در هرغزلم پیچیدهماه از روشنی طلعت تو تابیده
رفته ای باز ، پس از تو دل من می گیردحرف ناگفته بجا مانده ، دلم رنجیده
اینهمه شعر و غزل نذر نگاهت کردمچه کسي عشق مرا از دل تو دزدیده
اگرآغوش تو را لمس کنم امشب همعشق در معبد آغوش تو آرامیده
نكشم دست ز عشق تو و من میدانم از نگاه نگرانم ، دل تو لرزیده
میرود اوج ، تبم تا تو كنی آرام اش شعله ی سركش تو در تن من پیچیده
بغض هر پنجره پر شد ز خیال دل تودل ترک خورد و نشان داد که باز

ادامه مطلب  

زبانِ بی زبانی  

یکی از آن نقطه هایی که گاه در آن متوقف می شوی الکن بودن واژه ها برای توصيف اندیشه هایی است که در سر داری. اندیشه که نه، موقعیت هایی که درباره شان فکر می کنی و زبان نه از نبود واژگان و نقص آن ها که از نیازِ به بی شمار واژگانی که برای توصيف آن موقعیت یا فکر مورد نیاز است بند می آید. خود این توصيف نیز شاید کمی سخت باشد ولی گاه مجموعه ای از تصورات ذهنی در رابطه با موضوعی خاص در سر شکل می گیرند که به نظر جهانِ تو را به خوبی تصوير می کنند ولی تنها در ذهن خ

ادامه مطلب  

لنا هدی پایان فصل هشتم را غم انگیز توصیف کرد  

لنا هدی پایان فصل هشتم سریال را یکی از غم انگیز ترین صحنه ها توصيف کرد❕جورج ار.ار مارتین همیشه پایان نغمه یخ و آتش را تلخ و شیرین توصيف میکند. این همان مردی است که از ابتدای داستان شخصیت هایی را که ما عاشقشان هستیم به سلاخی کشاند و اگر واژه تلخ و شیرین را به کار میبرد، قطعا دور از حقیقت نخواهد بود.لنا هدی نیز به غم انگیز بودن پایان داستان اشاره کرد. او در مصاحبه اخیرش با Mashable در مورد پایان سریال بازی تاج و تخت (که اکنون فصل هشتم و پایانی در حال ف

ادامه مطلب  

آلماغا گلین رحیم شهریاری  

  آلماغا گلین
رحيم شهریاری + پخش آنلاین

خانه ترانه های فارسي ترانه سرا عاشق قربان متن آهنگ آلماغا گلین رحيم شهریاری + پخش آنلاین


متن آهنگ آلماغا گلین رحيم شهریاری
منیم ایپک یای لیغیم وار آلماغا گلین گوزل آلماغا گلین منیم ایپک یای لیغیم وار آلماغا گلین گوزل آلماغا گلین
گوزل لره من ساتارام آلماغا گلین گوزل لره من ساتارام آلماغا گلین گوزل آلماغا گلین آلماغا گلین گوزل آلماغا گلین
منیم نایلون داراغایم وار آلماغا گلین گوزل آلماغا گلین منیم ن

ادامه مطلب  

درخت  

توی تنهایی یك دشت بزرگكه مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سياه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست رو تنش زخمه ولی زخم تبر نه یه قلب تیر خورده نه یه اسمشاخه هاش پر از پر پرنده هاست كندوی پاك دخیل و طلسمچه پرنده ها كه تو جاده كوچ مهمون سفره ی سبز اون شدنچه مسافرا كه زیر چتر اون به تن خستگیشون تبر زدنتا یه روز تو اومدی بی خستگی با یه خورجین قدیمیه قشنگبا تو نه سبزه نه آینه بود نه آب یه تبر بود با تو با اهرم سنگاون درخت سربلند پرغرور كه سرش داره به خو

ادامه مطلب  

وصف خدای متعال  

باسمه تعالی
برداشتهایی از نهج البلاغه
خطبه اول_قسمت هفدهم
وصف خدا
جهل یعنی قبول چیزی که واقعیت ندارد.وقتی که می گوییم خداوند دارای صفات گوناگون است.با عنایت به اینکه وجود و صفات دو چیز متمایز است ، خدای چند گانه را بجای خدای یگانه معرفی کرده ایم و این جهل است.
سوالی که مطرح می شود اینکه خدا در قرآن می گوید :
بسم الله الرحمن الرحيم
خداوند رحمان و خداوند رحيم.آیا این متناقض با سخن امیر مومنان نیست؟در پاسخ باید گفت خداوند به زبان مردم س

ادامه مطلب  

زندگی یک سفر است....  

هی گنه کردیم و گفتیم خدا می بخشد...
عذر آوردیم و گفتیم خدا می بخشد...
آخر این بخشش و این عفو و کرامت تا کی...!!!
او رحيم است ولی ننگ و خیانت تا کی...!!!
بخششی هست ولی قهر و عذابی هم هست...
آی مردم به خدا روز حسابی هم هست...
زندگی در گذر است...
آدمی رهگذر است....
زندگی یک سفر است....
آدمی همسفر است...
آنچه می ماند از او راه و رسم سفر است

ادامه مطلب  

دانلود فیلم هشتگ کم حجم  

دانلود فیلم هشتگ با چهار کیفیت مختلف همراه بازیگران فیلم ایرانی هشتگ

درباره فیلم سينمایی هشتگ

فیلم هشتگ به نویسندگی و کارگردانی رحيم بهبودی فر و با تهیه کنندگی
مشترک محمدعلی کیانی و مقصود جباری محصول سال 1395 است که با پایان یافت
مراحل فیلمبرداری و مراحل فنی ، سازندگان این فیلم منتظر هستند تا شورای
پروانه نمایش برای ابن فیلم مجوز نمایش بدهند تا فیلم در سينماهای سراسر
کشور به اکران عمومی دربیاید .

بازیگران فیلم سينمایی هشتگ

بیژن

ادامه مطلب  

download film hashtag  

دانلود فیلم هشتگ با چهار کیفیت مختلف همراه بازیگران فیلم ایرانی هشتگ

درباره فیلم سينمایی هشتگ

فیلم هشتگ به نویسندگی و کارگردانی رحيم بهبودی فر و با تهیه کنندگی
مشترک محمدعلی کیانی و مقصود جباری محصول سال 1395 است که با پایان یافت
مراحل فیلمبرداری و مراحل فنی ، سازندگان این فیلم منتظر هستند تا شورای
پروانه نمایش برای ابن فیلم مجوز نمایش بدهند تا فیلم در سينماهای سراسر
کشور به اکران عمومی دربیاید .

بازیگران فیلم سينمایی هشتگ

بیژن

ادامه مطلب  

#849  

چقدر این روزا به حرمُ ارامشش نیاز دارم
دو ساله دارم اموزش پرورشو لعن و نفرین میكنم كه حتی دبیرستان هم نگارش داریمُ باید انشا بنویسيم:)))
اما امسال برا اولین بار دعاشون كردم:))
سر امتحان ترمِ نگارش عجیب حالم بد بود! سه تا موضوع داشت یكیش" بهترین روز زندگی" بود
شروع كردم به نوشتنُ از روزی گفتم كه حرم اقا بودم... انقدر قدیما اقا طلبیده بود كه همه جاشو از بَر بودم
با عشق توصيف میكردم و از حسُ حالم مینوشتم... فك كنم طولانی ترین انشای عمرم بود!
اخرش بغضم

ادامه مطلب  

پست ۱۵۱  

۱- کلاس آموزشی با تدریس رحيم پور ازغدی و حجت الاسلام نبویان؛ خودشون نکته مثبت نداشتنا ولی بحثای خودمون و هم جهتی بعدمون حال داد
۲- صد قدم شکرگزاری در حرم با پسرجان + خوندن نماز زیارت برای مامانم و همسرجان
۳- خرید؛ هفت نفره سوار ی تاکسي شدیم:دی + مانتو و بلیز خوشگل+ زعفرون و میوه خشک و تی بگای رنگی رنگی و نبات و..
روزشمار سود مشارکت: ۳

ادامه مطلب  

 

آموزش فتوشاپ ۸۰ – تصحیح اعوجاج تصوير
فیلتر اصلاح لنز، معایب لنز دوربین نظیر اعوجاج بشکه ای و بالشتکی، انحراف رنگی، و سایه روشن را رفع می کند. اعوجاج بشکه ای(Barrel distortion) یک نقص لنز است که باعث می شود خطوط مستقیم به طرف لبه های تصوير خم شوند. اعوجاج بالشتکی (Pincushion distortion) تاثیر معکوسي می گذارد، باعث می شوند خطوط مستقیم به سمت داخل خم شوند. انحراف رنگی (Chromatic aberration) به صورت یک حاشیه رنگی در امتداد لبه های اشیاء تصوير ظاهر می شود. وینیتینگ (Vignetting) زما

ادامه مطلب  

مناجات امام جواد الائمه  

مناجاة الإمام الجواد ( علیه السلام )وردت عن الإمام الجواد ( علیه السلام ) عدّة مناجاة ، نذكر منها :1ـ مناجاته بالاستقالة :قال ( علیه السلام ) : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، اللّهم أنّ الرجاء لسعة رحمتك أنطقنی باستقالتك ، والأمل لأناتك ، ورفقك شجّعنی على طلب أمانك وعفوك ، ولی یا رب ذنوب قد واجهتها أوجه الانتقام ، وخطایا قد لاحظتها أعین الاصطلام ، واستوجبت بها على عدلك ألیم العذاب ، واستحققت باجتراحها مبیر العقاب ، وخفت تعویقها لإجابتی وردّها إیّا

ادامه مطلب  

اصالت وجود  

حکمت متعالیہ کا اساسي اور بنیادی ترین مسئلہ #اصالت_وجود کی مختصر وضاحت : 
اگر ہم حکمت متعالیہ کی ایک امتیازی خصوصیت کے عنوان سے ملاصدرا کے " اصالت وجود اور ماہیت کے اعتباری(ذھنی)  ہونے کے نظریے کا ان کے فلسفے میں کردار بہتر انداز میں درک کرنا چاہیں ، تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنا پڑے گی کہ ملاصدرا سے پہلے کے موجود فکری نظاموں کی بنیادی ترین مشکل " ذھنی امور اور خارجی واقعیات" کو آپس میں مخلوط کرنا ہے 
چونکہ جیساکہ ہم نظریہ اصالت وجود میں دیکھی

ادامه مطلب  

مصرف گزاف شهرداری در کانال کنار سرک هشتاد متره!  

سر انجام شهر دارى كابل كانال را از فرودگاه خواجه رواش تا سراى شمالى در حال پیاده سازى قرار داده كه خیلى ها پرسش برانگیز است، چنانیكه در تصوير مى بینیدى این كانال از سطح صفرى سرك در حدود بیشتر از پنجاه سانتى متر بلند ساخت مى گردد. دلیل این مصرف گزاف و بیهوده كه در بلندى آن به كار مى رود چى بوده مى تواند، آیا این پروژه توسط اشخاص تخنیكى دیزاین شده و یا كه به دلیل مصرف بودجه گزاف غیر معیارى در نظر گرفته شده است؟!بلندى سازه كانال به گونه چشمگیر نه

ادامه مطلب  

تو که رحمان و رحیمی  

قلبا دوست نداشتم. خدا خودش می دونه. ولی خب مجبور شدم. بعد از نمیدونم چند وقت....قرص خوردم.
کلر خوردم. یه دونه اونم با کمترین دوزش. خداروشکر..... این یعنی خیلی وقته نخوردم... ممنون واقعا خدا....
+ امروز اومدم به فاطمه بگم ptsd رو!
انگار خدا به دهنم مهر زد! یهو فاطمه خودش بخواد از موضوعات پیشنهادی ش صحبت کنه. و نگه چی میخواستی بگی! انگار خدا نمی‌خواست... عجیبه. خدا جونم ممنونتم بابت همه چی . . .
Dont worry بنده من.... انگار خدا بهم میگه....
شکرت رحمان من.... رحيم من...

ادامه مطلب  

دلداری و معشوقی  

زاده ی افسونگرِ چشمان توست
عشق من، آنی که شد شیدای تو
جدِ جدِ ظلم و استبکاری است این کار تو
کشتن و قربانی تو از نگاهیا که بستن، دست و پای کم توان نفس بد
اشک بر صورت
غمی بر آیینه یا زار بر تقدیرهام
این همه از آن توست
شکل موسي میشوی گاهی چنان حیران کنی
از عصای دست نابردار تقدیرت صمد
بعد از آگاهی زحالِ  عاشقان بارکش
یا نگاهی بر سبکبالان این روز و زمان
بازی شطرنج هم کم هست اگر هستی وزیر
من چو سربازم که سر بازم میان بازی ات
سرفراز، آزاد دل، از آسمان ا

ادامه مطلب  

توصیف تایوین لنیستر توسط استنیس (کتاب)  

توصيف استنیس باراتیون از تایوین لنیستر در کتاب نغمه یخ و آتش
اولین باریو که پدرم من رو به دربار برد یادمه، رابرت باید دستمو نگه می‌داشت. بعید میدونم بیشتر از ۴ سالم بوده باشه، پس رابرت هم حتماً ۵ یا ۶ سالش بوده. ما با هم موافقم بودیم که شاه همونقدر که اژدهاها ترسناک بودن، باشکوه بود. چند سال بعد پدرمون بهمون گفت که ایریس اون روز صبح خودشو روی تخت آهنین زخمی کرده بود پس دستش جاشو گرفته‌بود. اون تایوین لنیستر بود که این اندازه مارو تحت تاثیر قر

ادامه مطلب  

به دریا رفته می داند مصیبت های طوفان را...  

منی که اسم برادرم بین اسامی خدمه ی کشتی نبود آشوبم...
خدا رحمی به حال خونواده هاشون کنه...
+
http://www.iranenergy.news/خبر/نفتکش/91402
+
پ ن :
حضور همه بزرگواران که این مطلب بدستشون میرسه عرض ادب و احترام داشته و استدعا دارم برای روشن شدن وضعیت خیر و خبر خوش از دریانوردان عزیزمون در کشتی نفتکش  سپیددعای غریق که سریع العجابه میباشد و از ایت الله بهجت نقل است که این دعا از دعای سلامتی برای امام زمان نیز موثر تر میباشد را بخوانیم:
یا الله یا رحمن یا رحيم یامقلب ال

ادامه مطلب  

به دریا رفته می داند مصیبت های طوفان را...  

منی که اسم برادرم بین اسامی خدمه ی کشتی نبود آشوبم...
خدا رحمی به حال خونواده هاشون کنه...
+
http://www.iranenergy.news/خبر/نفتکش/91402
+
پ ن :
حضور همه بزرگواران که این مطلب بدستشون میرسه عرض ادب و احترام داشته و استدعا دارم برای روشن شدن وضعیت خیر و خبر خوش از دریانوردان عزیزمون در کشتی نفتکش  سپیددعای غریق که سریع العجابه میباشد و از ایت الله بهجت نقل است که این دعا از دعای سلامتی برای امام زمان نیز موثر تر میباشد را بخوانیم:
یا الله یا رحمن یا رحيم یامقلب ال

ادامه مطلب  

اولین چیزی که در تصویر می بینید ترس واقعی شما را نمایان خواهد کرد  

اگر در مورد چیزی که به محض تماشای این تصوير می بینید صادق باشید خیلی
سریع مشخص می شود که ناخودآگاه شما در حال تلاش برای پنهان کردن چه ترسي
است که خودتان نیز متوجه ان نشده اید. اولین کاری که باید بکنید این است که
به این تصوير نگاه کرده و اولین چیزی که در تصوير می بینید را مشخص کنید و
پاسخ را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اولین چیزی که در تصویر می بینید ترس واقعی شما را نمایان خواهد کرد  

اگر در مورد چیزی که به محض تماشای این تصوير می بینید صادق باشید خیلی
سریع مشخص می شود که ناخودآگاه شما در حال تلاش برای پنهان کردن چه ترسي
است که خودتان نیز متوجه ان نشده اید. اولین کاری که باید بکنید این است که
به این تصوير نگاه کرده و اولین چیزی که در تصوير می بینید را مشخص کنید و
پاسخ را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اولین چیزی که در تصویر می بینید ترس واقعی شما را نمایان خواهد کرد  

اگر در مورد چیزی که به محض تماشای این تصوير می بینید صادق باشید خیلی
سریع مشخص می شود که ناخودآگاه شما در حال تلاش برای پنهان کردن چه ترسي
است که خودتان نیز متوجه ان نشده اید. اولین کاری که باید بکنید این است که
به این تصوير نگاه کرده و اولین چیزی که در تصوير می بینید را مشخص کنید و
پاسخ را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

248 . با عشق تو عهد ما چو محکم بودست ...  

سوزش جای ِ سرُم دستمـو بی حس کرده .. سر دردم اجازه نمیده از جام پاشم و همش یه گوشه افتادم .. دور چشمام قرمز و پف کرده .. روم نمیشه نگا به بقیه کنم .. نگرانیا و غصه ها رو میفهمم و خودم درمونده تر از همه ـم .. بی کَس تر ، تنها تر ، آشفته تر ، خراب تر از همیشه .. چه حال ِ خوشی دارم این روزا .. خدایا ، تا کی این امتحانا ؟ تا کی آدما تو سختی باشن و به امید خوب شدن روز بگذرونن ؟ خودت زودتر واسه هممون یه کاری بکن تا اینقدر رنج نکشیم ..
من نه آدم خوبی بودم ، نه آدم بدی

ادامه مطلب  

حضرت ابوالفضل  

اکرم محمدیبانوی حرم حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) لبابه (معروف به ام‌فضل)، دختر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بود و مادر لبابه؛ ام‌حکیم است.پدر لبابه که به ابن‌عباس معروف است، از بزرگ‌ترین راویان خبر و مفسرین مشهور عالم اسلام است و عبدالمطلب نیز جد پیامبر اکرم (ص) است که شرف اشراف قریش بود.(1)امام حسن (ع) وظیفه پدر را درباره برادرش عباس (ع) به عهده گرفت و بین سال‌های 40 تا 45 هجری جشن ازدواج عباس (ع) را با لبابه برگزار کرد.(2)برخی سال ازدواج ابوالفضل (ع) را

ادامه مطلب  

تصویر حک شده روی یک مهر حکومتی کشف شده از تپه باستانی سبزوار  

خراسان غربی - سبزوار - تپه باستانی : تصوير طرح حک شده روی یک مُهر حکومتی که در تپه دامغانی سبزوار کشف شده است. شکلی که در این تصوير دیده می شود شبیه یک موجود جاندار باستانی است. قدمت تپه باستانی سبزوار حداقل به 6 هزارسال قبل می رسيد.

ادامه مطلب  

تصویر حک شده روی یک مهر حکومتی کشف شده از تپه باستانی سبزوار  

خراسان غربی - سبزوار - تپه باستانی : تصوير طرح حک شده روی یک مُهر حکومتی که در تپه دامغانی سبزوار کشف شده است. شکلی که در این تصوير دیده می شود شبیه یک موجود جاندار باستانی است. قدمت تپه باستانی سبزوار حداقل به 6 هزارسال قبل می رسيد.

ادامه مطلب  

تصویر حک شده روی یک مهر حکومتی کشف شده از تپه باستانی سبزوار  

خراسان غربی - سبزوار - تپه باستانی : تصوير طرح حک شده روی یک مُهر حکومتی که در تپه دامغانی سبزوار کشف شده است. شکلی که در این تصوير دیده می شود شبیه یک موجود جاندار باستانی است. قدمت تپه باستانی سبزوار حداقل به 6 هزارسال قبل می رسيد.

ادامه مطلب  

زلزله  

 
 
هرگاه زمین به لرزه در آید
محمد علی عسگری
یک بار دیگر زمین به لرزه در آمد و بخشی از خاک میهن ما را دستخوش مصیب و ماتم کرد . هرچند ما در دور دست قرار داریم و از دور نظاره گر تصاویر مصیبت زدگانیم اما درک این ماتم کار دشواری نیست  . از این جهت است که با همه آنهایی که دراین فاجعه ملی دچار مصیبت و رنج شدند ابراز همدردی می کنیم و برای همه آنها آرزوی بهبودی و سلامتی داریم .
بی تردید هرکدام از ما ایرانی ها طی سالهای عمر خود به نوعی زلزله را تجربه کرده ا

ادامه مطلب  

مقایسه نرخ درآمد و خرج در زمان شاه و بعد از انقلاب  

نان سنگک درزمان شاه 5 ریال بود و کارگری که در روز 6 تک تومانی مزد میگرفت میتوانست 12 نان سنگک بخرد ولی امروزه یک کارگر بامزد 35 هزارتومانیش قادرست 54 عدد نان سنگک بخرد
بعضیا از روی بی اطلاعی میگن که زمان شاه ارزونی بوده و مردم قدرت خرید بالایی داشتند
پاسخ شبهه: 
ارسالی سيد رحيم حسينی
مقایسه نرخ درآمد و خرج در زمان شاه و بعد از انقلاب
آیا میدانید زمان شاه با توجه به قدرت خرید و پایین بودن سطح درامدها کالاها بمراتب گرانتر از بعدازانقلاب بود ؟
ادامه

ادامه مطلب  

اسامی شهدای روستای مزرج  

۱ شهید استوار یکم حمید رحيم مزرجی
۲ شهید محمد ابراهیم رضا مزرجی
۳ شهید قربانعلی قهرمان مزرجی
۴ شهید غلامرضا مکاری مزرجی
۵ شهید اسد ولی پور مزرجی
۶ شهید اسماعیل خانی مزرجی
۷ شهید حسين عظیم مزرجی
۸ شهید علیرضا حیدر مزرجی
۹ شهید علیرضا رمضان مزرجی 
۱۰ شهید علیرضا عظیم مزرجی
۱۱ شهید غلامرضا گل مزرجی
۱۲ شهید محمد غلامپور مزرجی
۱۳ شهید محمد تقی جوی مزرجی
۱۴ شهید محمد علی رمضان مزرجی
۱۵ شهید مرتضی مزرجی
۱۶ شهیدهادی رضا قلی مزرجی
۱۷ شهید محرم فیاض

ادامه مطلب  

دانلود فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم  

دانلود فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم با لینک مستقیم به همراه عکس بازیگران
فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم که اولین فیل بلند رحيم طوفان به تهیه
کنندگی وحید نیکخواه آزاد می باشد با پایان فیلمیرداری خود را برای نمایش
خود در سي و ششمین جشنواره فیلم فجر آماده می کند . بازیگران فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم لیلا زارع ، سعید آقاخانی ، فرشته صدر عرفایی ، آناهیتا افشار ، بابک انصاری ، روشنک گرامی ، مریم کاویانی ، رهام مخدومی ، سمیرا ذکایی ، ساغر کیان راستی

ادامه مطلب  

دانلود فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم  

دانلود فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم با لینک مستقیم به همراه عکس بازیگران
فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم که اولین فیل بلند رحيم طوفان به تهیه
کنندگی وحید نیکخواه آزاد می باشد با پایان فیلمیرداری خود را برای نمایش
خود در سي و ششمین جشنواره فیلم فجر آماده می کند . بازیگران فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم لیلا زارع ، سعید آقاخانی ، فرشته صدر عرفایی ، آناهیتا افشار ، بابک انصاری ، روشنک گرامی ، مریم کاویانی ، رهام مخدومی ، سمیرا ذکایی ، ساغر کیان راستی

ادامه مطلب  

توصیف صفات خدا  

باسمه تعالی
برداشتهایی از نهج البلاغه
توصيف صفات خدا
صفات خدا قابل توصيف نیست.ازلی است و همواره در ذات خداوند بوده است.در صورتی که صفات انسانها اکتسابی است.زمانی نبوده ولی در اثر گذشت زمان بدست آمده است.
برای مثال نور خورشید شب و روز ندارد و از همان ابتدا بوده است.این زمین است که با توجه به گردش خود از نور خورشید دور و روز و شب ایجاد می کند.تا زمانی که روبروی خورشید است نورانی است.
مثال دیگر ، علم خدا ازلی است و او عالم است.در صورتی که علم ما اکت

ادامه مطلب  

تولد...  

دوتا از داداشام اومدن آهنگ گذاشتن صداش دادن بالا اومدن تو اتاقم سروصدا میکنن میگم مگه بچه ای ن میگن  ن ن مابخاطرتو هرکاری میکنیم دستموگرفتن بلندم کردن میگن پاشو آماده شو بریم تولد بگیریم گغتم تولدکی فقط فرشاد دی ماهی هست گفت خب واسه فرشاد زدم پشت گردن فرشاد میگم مامانی تو رو یبار زایید چند بار چندبار تولد میگیری گفت تو میتینگ دعوتت نکردم چون فضاش ب درد تو نمیخورد گفتم دعوتم میکردی من نمیومدم علی هم بهم گفت بیا بریم گفتم نمیام گفت خب الان می

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1