درد دل‌های تکان‌دهنده یکی از زنان تظاهرات سراسری که خطاب به رهبر  

درد دل‌های تکان‌دهنده یکی از زنان تظاهرات سراسری که خطاب به رهبر

About 73,200 results (0.46 seconds) 
 
 
 
 

 
 
 

 
Search Results

درد دل‌های تکان‌دهنده یکی از زنان تظاهرات سراسری - YouTube
▶ 1:22
https://www.youtube.com/watch?v=vF6JPpEnawU
20 mins ago - Uploaded by TOP NEWS 07 Berlin
درد دل‌های تکان‌دهنده یکی از زنان تظاهرات سراسری که خطاب به رهبر می‌گوید: رهبر دستهای منو نگاه کن، من زحمتکش هستم یا تو؟ بچه‌هام گرسنه می‌خوابن #تظاهرات_سر...
 

درد دل‌های تکان‌دهنده یکی از زنان تظاهرات سراسری - YouT

ادامه مطلب  

اعتراض های مردمی در تهران ۱2 دی‌ماه  

اعتراض های مردمی در تهران ۱2 دی‌ماه

About 3,080,000 results (0.45 seconds) 
 
 
 
 

 
 
 

 
Search Results

اعتراض؛ صفحه ویژه اعتراض‌های دی ماه ۹۶ رادیو فردا

https://www.radiofarda.com/p/6489.html
 
Translate this page
3 days ago - شهرهای مختلف ایران شاهد تجمع‌های اعتراضی علیه وضعیت اقتصادی و سیاست‌های حکومت بوده است. این اعتراض‌ها ابتدا از تجمعاتی در چند شهر ایران در اعتراض به گرانی آغاز شد اما دامنه آنها به دیگر شهرها و نیز اعتراض به مقام‌ها و حکومت ایران گسترش یافت.

تظاهرات و اعتراض در دی

ادامه مطلب  

اعتراض های مردمی در تهران ۱2 دی‌ماه  

اعتراض های مردمی در تهران ۱2 دی‌ماه

About 3,080,000 results (0.45 seconds) 
 
 
 
 

 
 
 

 
Search Results

اعتراض؛ صفحه ویژه اعتراض‌های دی ماه ۹۶ رادیو فردا

https://www.radiofarda.com/p/6489.html
 
Translate this page
3 days ago - شهرهای مختلف ایران شاهد تجمع‌های اعتراضی علیه وضعیت اقتصادی و سیاست‌های حکومت بوده است. این اعتراض‌ها ابتدا از تجمعاتی در چند شهر ایران در اعتراض به گرانی آغاز شد اما دامنه آنها به دیگر شهرها و نیز اعتراض به مقام‌ها و حکومت ایران گسترش یافت.

تظاهرات و اعتراض در دی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1